Δημοσιεύσεις

Προϊόν της έρευνας των μελών της ΟΜ.Ε.Κ. είναι μια σειρά από κείμενα όπως:

α) Το «Ενημερωτικό Σημείωμα Καυκάσου»: πρόκειται για ενημερωτικά σημειώματα γύρω από πρόσφατες εξελίξεις στον Καύκασο.

β) Τα «Who’s who ? του Καυκάσου»: συνοπτική παρουσίαση βιογραφικών στοιχείων πολιτικών προσωπικοτήτων των χωρών του Καυκάσου.

γ) Τα μέλη της Ομάδας συμμετέχουν με αναλύσεις στα «Τετράδια Ευρασιατικών Μελετών» του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών.